Storic d.o.o.

SStoric d.o.o. je storitveni center, z osnovno dejavnostjo čiščenja in pranja. Ostale dejavnosti so izobraževanje, implementacija evropskih projektov in drugo.

read more

Projekti

LLeonardo da Vinci 2007
Učne delavnice

Leonardo da Vinci 2010
Intech

read more

Kontakti

SStoric d.o.o.
Koprska ulica 66
1000 Ljubljana

tel. 01/2427422
fax. 01/2427421
mail. janez@storic.si

read more